Gi?m giá ??n 10% trên giá khuy?n mãi ch? 3 ngày 19-21/3 | Tổng hợp deal, mã giảm giá, coupon, voucher khuyến mãi hằng ngày
Đăng lúc : 19 Tháng Ba, 2018 4:18 chiềuChức năng bình luận bị tắt ở Gi?m giá ??n 10% trên giá khuy?n mãi ch? 3 ngày 19-21/3Lươt xem: 11

Nh?n ngay ?? s? h?u các ?u ?ãi
Big C

BÙNG N? NGÀY VÀNG

Duy nh?t 3 ngày 19.03 – 21.03.2018

Gi?m Thêm 10% v?i giá ?ang bán

cho s?n ph?m kem ?a?nh r?ng

*áp d?ng trên m?t s? s?n ph?m

S? l??ng có h?n

Áp d?ng t? ngày 19.03 – 21.03

Kem ?a?nh r?ng Close-up Pha Lê Tuyê?t H??ng Ba?c Ha? va? Lô?c ?ê? 230g
(T??ng 1 ba?t ma?u)

Giá bán l?: 32.400

Giá khuy?n mãi 32.200

Giá gi?m thêm 28.900

Kem ?a?nh r?ng Close-up Lô?c Xoa?y
230g (T??ng 1 ba?t ma?u)

Giá bán l?: 34.200

Giá khuy?n mãi 32.200

Giá gi?m thêm 28.900

http://lehoimuaxuan.bigc.vn

?? hu? nh?n tin, nh?n t?i ?ây


 


This message was sent by Big C Vietnam using Responsys Interact.
Safely from Big C Vietnam email at any time.
View our permission marketing policy.

Comments

comments

Xem thêm : ,

    Comments are closed

    Comments

    comments

    [logo-carousel id=footer]